גיל ההתבגרות: כשאתם לא מזהים את הילד

גיל ההתבגרות

גיל ההתבגרות הוא תקופה מרתקת שבה הילדים שלנו מתחילים לזהות את השינויים החלים בגופם לצד שינויים הורמונליים המשפיעים גם ברמה הרגשית. נעמוד בקצרה על הסימנים המאפיינים גיל זה ולמה עליכם לצפות. אחת התופעות להם הורים רבים עדים היא ההשקפה המשתנה בין התקופה שאתם חוויתם את גיל ההתבגרות, לסיטואציות השונות בהן אתם עומדים מול הילדים המתבגרים שלכם. אז מה מצפה לנו?

גיל ההתבגרות

גיל ההתבגרות בעבר היה מתחיל בגילאי העשרה המוקדמים ונמשכת עד סיום התיכון. בעקבות שינויים שונים בדור הנוכחי, הקשורים לחשיפה למדיה ולהתפתחות הטכנולוגית, שינוי בנורמות הסמכות ההורית ויתכן שגם גורמים נוספים הקשורים לכמות ההורמונים אליהם נחשפים הילדים בתזונה (על פי חלק מהמחקים) – תקופת ההתבגרות מחילה מספר שנים קודם ומסתיימת לעתים רק בגיל עשרים ומעלה.

בתקופה זו תהיו עדים לשינויים בדרך התקשורת ביניכם לבין הילדים-מבוגרים, לשינויים תכופים במצבי הרוח ולקשיים ייחודיים לכל מתבגר ברמה הרגשית והחברתית. נסקור בקצרה את המאפיינים הנפוצים לשנים אלה ונעמוד גם על ההבדלים בין המינים.

מאפייני גיל ההתבגרות

גיל ההתבגרות הוא התקופה בה הילדים שלנו מתחילים לזהות עצמם כמבוגרים מבחינה קוגניטיבית הם מתחילים לבדוק את הגבולות – הן בתקשורת עם ההורים (עוד נתגעגע לצייתנות שלהם כילדים, גם בקרב המרדנים שבהם) והן בתקשורת עם קבוצת השווים שלהם. החברים והתלמידים בחטיבה ובתיכון.

בתקופה זו מתבגרים רבים מגלים סימני דיכאון, מצבי רוח משתנים ומתחילים קונפליקטים בין דוריים הקשורים לניסיון של המתבגר לבנות עצמו כישות נבדלת מהוריו. חלק מהמתבגרים עוברים תקופה זו בשקט יחסי ואחרים הופכים לאגוצנטריים ובודקים את הגבולות גם בצורה מסוכנת כגון בחשיפה לסמים, אלכוהול או בריחה מהבית.

לא בכדי נוטים המתבגרים שלנו לסיכונים נוספים. מחד, קיים הרצון למרוד בסמכות ובהורים על מנת ליצור את הבידול מהם, ומאידך השינויים ההורמונליים גורמים לתחושת מצוקה, חוסר שליטה ואף לראיית עולם שונה – תוך הפחתת המודעות לסכנות ולהשלכות מעשיהם בגיל זה.

קיימים מספר מאפיינים נוספים הקשורים גם להבדל בין המינים, במיוחד לאור השינויים הפיזיים בגיל זה.

גיל ההתבגרות אצל בנים

בנים מגלים בגיל זה כי גופם משתנה במספר היבטים. שיער מתחיל לצמוח ברחבי הגוף המתבגר, הקול מעמיק ולעתים גם נשבר מעט בתהליך המעבר מקול גבוה של ילד לקול הבס של מבוגר ומתחילה גם עוררות מינית. תקופה זו עשויה לגרום לשינוי במצב הרוח ולבלבול בקרב חלק מהמתבגרים. העובדה כי הבן שלכם הוא חלק מקבוצה של מתבגרים, שחלקם החלו בתהליך ואחרים עדיין נראים ומרגישים כילדים יוצרת קונפליקטים יחודיים, תסמיני דיכאון או התקפי חרדה הנובעים מחוסר יכולת להכיל את השינויים המתרחשים ברמה הפיזית, הקוגניטיבית והרגשית.

גיל ההתבגרות אצל בנות

בקרב בנות מופיעים שינויים פיזיים אחרים היוצרים תגובות דומות לאלה שנוצרו אצל הבנים. חלק מהבנות מתחילות לחוות את הווסת הראשונה לצד השינויים ההורמונליים הנלווים אליה. בתקופה זו גם קיימת רגישות גבוהה יותר למאפיינים החיצוניים. חזה שהחל לגדול או לחלופין חזה שעוד לא התפתח עשוי לגרום למבוכה בקרב חלק מהבנות.

גם המודעות למשקל הגוף מתחילה לחלחל לתודעה וכיום גם עשויה לגרום להפרעות בתחום התזונה (תקופה זו עשויה להיות מאופיינת גם בהפרעות חריפות כגון אנורקסיה ובולימיה אליהן יש לשים לב באופן מיוחד). בנות רבות מעידות גם על תחושה ש"איש אינו מבין אותן" למעט חברה או שתיים, ובתקופה זו קבוצת השווים או בן הזוג החדש יהיו דומיננטיים יותר בעבורן מאשר ההורים.

לסיכום, אכן מדובר בתקופה מאתגרת. לא רק עבורנו כהורים אלא גם עבור בני הנוער שלנו שמגלים את עצמם כאינדיבידואל. אך עם זאת, עם מעט הדרכה מקצועית, פתיחות ושמירה על גבולות ברורים נעזור להם (ולעצמנו) לצלוח בקלילות את השנים הללו ואולי אף להתגעגע אליהן מעט בעתיד.